උස්බෙකිස්තාන් බුද්ධි කර්මාන්ත ශාලාව

හොලි ග්ලෝබල් ස්මාර්ට් ෆැක්ටරි

හොලි ග්ලෝබල් ස්මාර්ට් ෆැක්ටරි —— හොලි උස්බෙකිස්තානය

ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරයක් වන “ELEKTRON XISOBLAGICH” LTD 2004 දී ටෂ්කන්ට් හි උස්බෙකිස්තාන් ප්‍රාන්ත විදුලි බල ස්ථාපනය, කොමිස් කිරීමේ සමාගම වන ටෂ්කන්ට් පවර් ග්‍රිඩ් පොදු සමාගම සහ චීනයේ හොලි ටෙක්නොලොජි සමාගම විසින් ඒකාබද්ධව ආරම්භ කරන ලදී. එය උස්බෙකිස්තානයේ විශාලතම ස්මාර්ට් විදුලි ශක්ති මීටර ව්‍යවසායයි. සමාගමේ වාර්ෂික නිෂ්පාදන ධාරිතාවය මිලියන 1.5 ක තනි අදියර සහ තෙකලා මීටර් මිලියන 1.5 කි. 2020 වන විට සමාගම සමස්ත උස්බෙකිස්තාන් වෙළඳපල ආවරණය කරමින් මීටර් මිලියන 5 කට වඩා අලෙවි කර ඇති අතර නිරපේක්ෂ වෙළඳපල කොටසක් සහ හොඳ නමක් දිනා ඇත.

图3_副本_副本
图1_副本_副本
图4_副本_副本
图2_副本_副本