කේබල් ශාඛා පෙට්ටිය

  • Cable Branch Box

    කේබල් ශාඛා පෙට්ටිය

    නිෂ්පාදන භාවිතය නාගරික, ග්‍රාමීය හා නේවාසික ප්‍රදේශවල කේබල් පරිවර්තනය සඳහා අතිරේක උපකරණ කේබල් ශාඛා කොටුවයි. කොටුව පරිපථ කඩනය, තීරු ස්විචය, පිහිය උණු කිරීමේ ස්විචය යනාදියකින් සමන්විත විය හැකි අතර එමඟින් විදුලි රැහැන් පෙට්ටිය ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්, ලෝඩ් ස්විච් කැබිනට්, මුදු ජාල බල සැපයුම් ඒකකය යනාදිය සම්බන්ධ කළ හැකිය. මාරුවීම සහ කේබල් කිරීම සඳහා පහසුව සැපයීම. නිෂ්පාදන නම් කිරීම DFXS1- □ / ◆ / △ DFXS1 SM SMC කැබ් රථය වෙත යොමු වේ ...